Datablad

Här samlar vi de senaste databladen från våra leverantörer.
Enkelt för er att hitta och allt samlat på en plats.

TarkettProdukt-
datablad
Installations-
anvisning
Skötsel-
anvisning
Byggvaru-
deklaration
Byggvaru-
bedömningen
Basta
godkänd
Tarkett Optima – Homogent plastgolv
Tarkett Granit – Homogena rullvaror och vinylplattor
CascoProdukt-
datablad
Installations-
anvisning
Skötsel-
anvisning
Byggvaru-
deklaration
Byggvaru-
bedömningen
Basta
godkänd
Casco Proff GP – Universellt vitt golv- och vägglim

BonaProdukt-
datablad
Installations-
anvisning
Skötsel-
anvisning
Byggvaru-
deklaration
Byggvaru-
bedömningen
Basta
godkänd
Bona Traffic HD – Snabbhärdande lack

SchönoxProdukt-
datablad
Installations-
anvisning
Skötsel-
anvisning
Byggvaru-
deklaration
Byggvaru-
bedömningen
Basta
godkänd
Schönox SP-X – avjämningsmassa, cementbaserad