GDPR – en ersättare till PUL

I maj 2018 får EU en ny dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) som bland annat reglerar hur vi får använda personuppgifter. GDPR ersätter PUL (Personuppgiftslagen) och ställer krav på rutiner och processer för säker hantering av den information du lämnar när du är kund hos oss. Förordningen kommer att gälla för alla företag och organisationer som sparar eller på något sätt hanterar sina kunders personuppgifter. Hos Golvproffsbutiken omfattar behandlingen av personuppgifter kunduppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

En hel del av arbetet med att följa de nya reglerna sker internt hos oss, du kommer alltså inte att märka någon egentlig skillnad.

I samband med att den nya förordningen införs har vi uppdaterat vår dataskyddspolicy. I den kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter och dina rättigheter kring vår behandling av dina uppgifter.